Re-Queeste
Re-integratiebureau
verslaving en psychiatrie

Re-Queeste

Welkom op onze site

Re-Queeste is een bedrijf dat zich richt op die mensen die door verschillende omstandigheden in problemen zijn gekomen en die daardoor problemen op de werkvloer ervaren of geen werk hebben. Er is naast problemen op de werkvloer of het ontbreken van werk sprake van een veelvoud aan problemen. Deze problemen behelzen vaak verslaving, psychische en/of psychiatrische klachten, schulden, relatieproblemen en/of een detentieverleden. Dit verhindert een rechtstreekse terugkeer naar de arbeidsmarkt of een goed functioneren bij de werkgever.

Re-Queeste ondersteunt mensen bij het hanteerbaar maken van de verschillende probleemgebieden zodat er ook weer mogelijkheden ontstaan richting herstel met als uiteindelijke doel weer de arbeidsmarkt te gaan. Bij mensen met werk zal de belastbaarheid daardoor vergroot worden en is men weer in staat de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren. Re-Queeste stimuleert mensen tot het zelf voeren van de regie van hun traject. Daarnaast ondersteunen wij de cliƫnten bij het praktisch omgaan met de verschillende instanties waar zij mee te maken krijgen.

Re-Queeste is gespecialiseerd in mensen met een problematiek in het kader van verslaving en/of psychiatrie naast mensen met psychische klachten. Voor deze mensen is het vaak erg moeilijk uit de uitkeringssituatie te komen of goed te functioneren bij hun werkgever. Door individuele en intensieve begeleiding biedt Re-Queeste mensen weer perspectief binnen hun eigen mogelijkheden om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Voor bedrijven

Wij kunnen werknemers zowel begeleiden binnen Spoor 1 als in een Spoor 2 traject. Wij zijn bekend met de Wet Verbetering Poortwachter en de Participatiewet. 

Lees verder

Voor particulieren

Re-Queeste gaat ervan uit dat ieder mens de regie kan en mag voeren over zijn eigen leven. Door de mensen de regie te laten voeren over hun eigen traject ervaren zij dat ze zelf resultaat boeken.

Lees verder