Re-Queeste
Re-integratiebureau
verslaving en psychiatrie

Uitgangspunten van onze werkwijze

Re-Queeste vindt dat iedere persoon om een unieke aanpak vraagt. Hierbij hebben wij een aantal uitgangspunten:

  • individuele aandacht
  • vertrouwen in eigen kunnen
  • balans tussen ondersteuning en eigen verantwoording

Individuele aandacht

Re-Queeste werkt in principe op basis van individuele huisbezoeken bij cliënten zonder werk. Wanneer er sprake is van begeleiding via de werkgever komen wij langs op de werkvloer of thuis, net waar de behoefte ligt. De ondersteuning die wij bieden betreft niet alleen het werk maar omvat alle leefgebieden. Onder leefgebieden verstaan wij werken, wonen, sociale omgeving, administratie en financiën, vrije tijdsinvulling en zingeving. Deze leefgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een gezonde balans daartussen geeft dat iemand een zelfstandig sociaal maatschappelijk leven kan leiden.

Vertrouwen in eigen kunnen

Re-Queeste gaat ervan uit dat ieder mens de regie kan en mag voeren over zijn eigen leven. Door de mensen de regie te laten voeren over hun eigen traject ervaren zij dat ze zelf resultaat boeken. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen opgebouwd.

Balans tussen ondersteuning en verantwoording

In welke situatie een persoon zich ook bevindt hij zal zelf verantwoording moeten nemen als hij hierin verbetering wil aanbrengen. Tijdens de begeleiding zoekt Re-Queeste naar de juiste balans tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. Daar waar nodig wordt verdere ondersteuning ingezet.
Regie over eigen leven betekent niet dat iemand alles zelf moet kunnen. Het accepteren van ondersteuning van anderen waar dit nodig is geeft ook regie.