Re-Queeste
Re-integratiebureau
verslaving en psychiatrie

Werkgevers en andere organisaties

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van werknemers die problemen ondervinden op de werkvloer of al uitgevallen zijn vanwege verslaving, psychische en/ of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleiden wij ook mensen met langdurige fysieke beperkingen. Kenmerkend is dat zij zich regelmatig ziek melden met verschillende klachten. In de praktijk blijkt vaak dat er, behalve de fysieke en/of psychische klachten, veel sociaal-maatschappelijke problemen zijn. Re-Queeste begeleidt de cliënten bij hun problematiek en coördineert en bemiddelt naar passende hulpverlenende instanties indien nodig.

Re-integratie na ziekte kan bemoeilijkt worden als er spraken is (geweest) van psychische of psychiatrische klachten. Balans tussen werk en privé en kunnen op meerdere vlakken van invloed zijn op het functioneren op het werk en in contact met collegae. Ondanks een grote motivatie om goed te blijven functioneren op het werk, lukt dat om verschillende redenen niet altijd. Re-Queeste stimuleert mensen tot het zelf voeren van de regie van hun traject. En helpt bij het betrekken van de omgeving zodat er een duurzame oplossing worden gevonden

Wij kunnen werknemers begeleiden binnen een Spoor 1 en een Spoor 2 traject. Daarnaast werken wij als jobcoach op de werkvloer. Wij werken volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en de Participatiewetgeving. Vanwege onze samenwerking met het UWV zijn wij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de ARBO wetgeving en hebben wij een uitgebreid netwerk binnen het UWV waar wij ruggespraak mee kunnen houden.