Re-Queeste
Re-integratiebureau
verslaving en psychiatrie

Wat bieden wij?

Na aanmelding van de cliënt door de opdrachtgever wordt een of meer van de volgende instrumenten aangeboden door Re-Queeste: 
 
1. Intake en/of advies

 • Hierbij wordt gekeken naar verslavings-, psychische en/of fysieke problemen, opleiding, werkervaring, schulden, privésituatie en dergelijke.
2. Modulaire re-integratie dienstverlening 
 • begeleiding door middel van minimaal twee wekelijkse huisbezoeken
 • telefonisch- en mailcontact naar behoefte
 • ondersteuning bij verslavingsproblematiek, fysieke- en/of psychische problemen
 • administratieve ondersteuning zoals het ordenen en beheren van de persoonlijke administratie en financiën
 • begeleiding bij het aanvragen van diverse ondersteuningsvormen, zoals budgetbeheer, woonbegeleiding, maatschappelijk werk
3. Werkfit maken
 • begeleiding naar vrijwilligerswerk of dagbesteding
 • intensieve individuele begeleiding door middel van twee wekelijkse huisbezoeken en telefonisch- en mailcontact naar behoefte van de cliënt
 • beroepswensen formuleren
 • opbouw sociale omgeving
 • inzet ondersteunende vrijetijdsbesteding
 • zinvol en passend vrijwilligerswerk met intensieve begeleiding
 • bemiddeling en/of ondersteuning bij de contacten met verschillende betrokken instanties zoals gemeente, zorginstelling, UWV
 • mocht de situatie zich binnen dit traject voordoen dan zal er ook actief richting betaalde arbeid gewerkt worden
4. Coaching
 • begeleiding met als doel het vermijden van (verder) ziekteverzuim of uitval
 • structureren van de werkzaamheden
 • balans tussen werk en privé herstellen
 • verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden
 • ondersteuning bij verslavingsproblematiek, fysieke- en/of psychische problemen wanneer van toepassing
 • begeleiding bij het aanvragen van diverse ondersteuningsvormen indien nodig
 • begeleiding door middel van minimaal eens in de twee weken een (werk) bezoek
 • telefonisch- en mailcontact naar behoefte